เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องที่บางคนยังไม่รู้ห้ามพลาด!!

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ รวมความรู้ไอที

ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มากลายเป็นส่วนหนึ่ง ของบ้านทุกองค์กร และสถาบันทุกที่ไปแล้ว การที่ต้องใช้ทรัพยากร ร่วมกันได้ทั้งไฟล์ เครื่องพิมพ์ ก็จะต้องใช้ระบบ เครือข่ายเป็นพื้นฐาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป นำมาเชื่อมต่อกัน เพื่อที่จะแชร์ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกัน เช่น ไฟล์ข้อมูลและเครื่องพิมพ์

หลายๆคนจะใช้แค่ คอมพิวเตอร์เป็นอย่างเดียว แต่ยังไม่เคยรู้เลยว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ซึ่งระบบเครือข่ายนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

ประเภทแรก เราเรียกว่า LAN (Local Area Network)

ได้รับการพัฒนา โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สองเครื่องหรือ มากกว่าสองเครื่องเข้าด้วยกัน โดยใช้การเชื่อมต่อ เพื่อแชร์ไฟล์และข้อมูล จะประกอบด้วย ชุดของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่จำกัด

คอมพิวเตอร์ใน LAN จะเชื่อมต่อกันผ่าน Wi-Fi หรือ TCP/IP ethernet การใช้งานพื้นฐาน ของสายเคเบิลนี้ คือการเชื่อมต่อ เครื่องส่งกับเสาอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มของ อุปกรณ์เครือข่าย ที่อนุญาตให้มีการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต่างๆ ยังย่อมาจาก เครือข่ายท้องถิ่น ที่มีความเป็นเจ้าของส่วนตัว และมีสิทธิ์ที่จะควบคุม เครือข่ายท้องถิ่น มากกว่าที่สาธารณะ

โดยพื้นฐานที่สุด มักจะกำหนดอุปกรณ์ LAN เป็นอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อโดยตรงกับ เครือข่ายท้องถิ่น อุปกรณ์บน LAN เดียวกันนั้น มักจะสามารถเข้าถึง ทรัพยากรเดียวกัน แชร์ไฟล์ และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านจุดเชื่อมต่อเดียวกันได้ อย่างRouter เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ใช้สายสื่อสารทั่วไป หรือลิงก์ไร้สาย ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน เครือข่ายท้องถิ่น

อาจจะให้บริการผู้ใช้ ได้เพียงสองหรือสามคนเท่านั้น ในโฮมออฟฟิศ หรือผู้ใช้หลายพันคน ในสำนักงานตามบริษัท เป็นข้อเสียของ LAN คือ จะมีความล่าช้า ในการแพร่กระจาย ได้สั้นกว่า WAN กับ MAN มีความสามารถในการ ครอบคลุมได้แค่พื้นที่เล็กๆ อย่าง บ้าน คาเฟ่ ร้านอาหาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

LAN (Local Area Network)

เครือข่ายส่วนตัว มีไว้สำหรับอาคารเดียว หรือหลายอาคาร ที่ระยะไม่เกิน 2-3 กิโลเมตร ใน LAN คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะเชื่อมต่อกับเครื่องเดียว ซึ่งส่วนใหญ่นั้น จะใช้ในการเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเชื่อมต่อเป็น เวิร์กสเตชันในสำนักงาน และโรงงานของบริษัท เพื่อแบ่งปันทรัพยากร และการแลกเปลี่ยน

จากระยะทางแค่สั้นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ต่างๆ การถ่ายโอนข้อมูล ด้วยความเร็วสูง อัตราการส่งข้อมูลสูง ก็อาจเป็นไปได้ใน LAN ซึ่งอัตราการถ่ายโอนข้อมูล สำหรับ LAN สูงถึง 10 Gbits/s ยังเป็นโทโพโลยี ประเภทต่างๆ เช่น Bus Ring Tree are และ Star ถูกออกแบบ และแก้ไขปัญหาได้ง่าย การถ่ายโอนข้อมูลที่สูง เทคโนโลยี LAN โดยทั่วไปจะน้อยกว่า และมีอยู่ในขอบเขต ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัด

คนทั่วไปจะรู้ว่า ระบบอินเทอร์เน็ต ที่เป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ อยู่ทั่วโลกนี้ ทำให้เราสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งในเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทที่1 หากลองไปหาอ่านดูก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก

 

ประเภทสอง เราเรียกว่า MAN (Metropolitan Area Network)

ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า LAN ซึ่ง MAN เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน หรือต่างเมือง MAN จะมีราคาสูง และไม่มีองค์กรเดียวเป็นเจ้าของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ซึ่ง MAN ก็เป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ภายในเขตมหานคร ซึ่งอาจเป็นเมืองใหญ่ เพียงเมืองเดียว หรือหลายเมือง หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีอาคารหลายหลัง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในระยะยาว MAN Network ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต LAN ในเมืองและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น อินเทอร์เน็ต ลูกค้าที่มีความต้องการความจุสูง ในเขตปริมณฑล คือการใช้งานหลักของ MAN

เทคโนโลยีของ MAN ประเภทต่างๆ มีสามประเภทที่ใช้

โหมดถ่ายโอนแบบอะซิงโครนัส (ATM) เป็นเทคโนโลยี สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล ที่พัฒนาถูกขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ แพ็กเก็ตที่เหมือนกัน จะถูกแยกออก และถูกถ่ายโอนเมื่อเวลาผ่านไป ในฐานข้อมูล ATM หรือระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ก็มีการสร้างขึ้น เพื่อเข้าถึงรายการเสียง และวิดีโอคุณภาพสูง

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ด้วยคุณสมบัติของ ATM เป็นแพลตฟอร์ม ในเครือข่ายข้อมูลที่หลากหลาย โหมดการถ่ายโอน แบบอะซิงโครนัส รวมเอาคุณสมบัติการสลับวงจร และการสลับแพ็กเก็ต ที่ช่วยให้สามารถ รับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

Switch Multi-Megabit Data Service (SMDS) เป็นเทคโนโลยี สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล ที่ถ่ายโอนผ่านบริการ แบบไม่มีการเชื่อมต่อ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอน ไปยังบริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ โดยการจัดเก็บข้อมูลบนส่วนหัว ที่สามารถถ่ายโอน แยกจากเครือข่ายใดๆ ไปยังปลายทางได้ แพ็กเก็ตข้อมูลขนาดเล็ก จะถูกสร้างขึ้นใน SMDS เช่นเดียวกับ ATM

อินเทอร์เฟซข้อมูลการกระจายไฟเบอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด สำหรับการพัฒนาเครือข่าย MAN ในเครือข่ายจะใช้ ใยแก้วนำแสง สามารถอำนวยความสะดวก ในการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ ได้หลายพันคน ซึ่งถูกใช้เป็นมาตรฐาน การถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งสามารถขยายได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20 อย่าง ยกมาสัก10 อย่าง คือ การ์ดแลน(Network Adapter) โมเด็ม (Modem) แอคเซสพอยต์ (Access Point) ฮับ (hub) เครื่องทวนสัญญาณ (repeater) บริดจ์(bridge) การ์ดแลน (LAN Card) เราเตอร์ (router) สวิตช์(switch) เกตเวย์ (gateway)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทสอง เราเรียกว่า WAN (Wide Area Network) 

เป็นเครือข่ายบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ ขนาดใหญ่กว่า LAN และ MAN อย่าง ประเทศ หรือทวีป ซึ่ง WAN มีราคาสูงมาก สื่อดาวเทียม PSTN ใช้สำหรับเครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นการใช้การสื่อสาร ระหว่างผู้ใช้ WAN ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สายโทรศัพท์เช่า หรือลิงก์ดาวเทียมจะประกอบด้วย ชุดเครื่องที่รันโปรแกรมผู้ใช้

มาถึงตอนนี้ก็ทำให้หลายๆคนได้รู้แล้วว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร เป็นแบบไหนและมีประโยชน์อย่างไร สนใจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กดติดตามได้ที่ @UFA-X10

*commy*