memberw15

วิธีใช้excel

วิธีใช้excel เทคนิคในการใช้งานต่างๆ และการแนะนำโปรแกรมเล็กน้อยกับโปรแกรม ที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานนี้

วิธีใช้excel เทคนิคในการทำงาน สำหรับคนทำงานและคนที่ต้อง …

วิธีใช้excel เทคนิคในการใช้งานต่างๆ และการแนะนำโปรแกรมเล็กน้อยกับโปรแกรม ที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานนี้ Read More »

รับยาโควิด19-ผ่านQR-Code

รับยาโควิด19-ผ่านQR Code การรับยาของคนยุคใหม่ ในการรักษาโดยการกักตัวเพื่อรักษา ในบ้านและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

รับยาโควิด19-ผ่านQR Code อนาคตในการรับ การรักษาในยุค อน …

รับยาโควิด19-ผ่านQR Code การรับยาของคนยุคใหม่ ในการรักษาโดยการกักตัวเพื่อรักษา ในบ้านและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง Read More »