ตรวจจับพาร์กินสัน

ตรวจจับพาร์กินสัน เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตรวจจับ อาการของโรคพาร์กินสัน จากรูปแบบของ การหายใจได้

ตรวจจับพาร์กินสัน เป็นไปได้ยาก ที่เราจะตรวจพบ ระดับของพาร์กินสัน แต่ AI สามารถทำได้แล้ว

ตรวจจับพาร์กินสัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดย MIT ซึ่งมีลักษณะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อระบุการมีอยู่ และความรุนแรงของ โรคทางระบบประสาท ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

พาร์กินสัน เกิดจาก ความเสื่อมของสมอง อาการของโรคพาร์กินสัน ขึ้นชื่อว่าวินิจฉัย ได้ยากที่สุด เนื่องจากต้องอาศัย ลักษณะที่ปรากฏ ของอาการบางอย่าง ทางการเคลื่อนไหวเป็นหลัก เช่น อาการสั่น อาการเกร็ง และอาการเชื่องช้า แต่อาการเหล่านี้ มักปรากฏอีกหลายปี หลังจากเริ่มมีอาการ

ตรวจจับพาร์กินสัน

ตอนนี้ Dina Katabi , Thuan (1990) และ Nicole Pham Professor ในภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (EECS) ที่ MIT และผู้ตรวจสอบหลักที่ MIT Jameel Clinic และทีมงานของเธอ ได้พัฒนาแบบจำลอง ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตรวจจับ โรคพาร์กินสันได้ จากการใช้คอมพิวเตอร์ อ่านรูปแบบการ หายใจของบุคคล

เครื่องมือที่เป็นปัญหา คือโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นชุดของอัลกอริธึม ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเลียนแบบวิธี การทำงานของ สมองของมนุษย์ ซึ่งสามารถประเมินว่า มีคนเป็นโรคพาร์กินสัน จากการหายใจ ตอนกลางคืนหรือไม่ กล่าวคือ รูปแบบการหายใจ ที่เกิดขึ้นใน ขณะที่นอนหลับนั่นเอง

โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งได้รับการฝึกฝน ด้วยคอมพิวเตอร์ จากนักศึกษา ระดับปริญญาเอกของ MIT Yuzhe Yang และ postdoc Yuan Yuan ยังสามารถแยกแยะ ความรุนแรงของ โรคพาร์กินสัน ของใครบางคนได้ สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของโรค และมีเวลาศึกษา วิธีรักษาโรคพาร์กินสัน เมื่อเวลาผ่านไป

ติดตาม บทความไอที ที่น่าสนใจได้ใน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คลิกเลย!!

— หลงวาริน —